6-04

K bodu 1 -

Verejná súťaž : zabezpečenie stravovania pre zamestnancov VÚC
zmluvná cena – 70,- Sk na jedného pracovníka,
dodávateľ – Vaša stravovacia

K bodu 2 -

Dodávka výpočtovej techniky z dôvodu okamžitého zabezpečenia činnosti Úradu ŽSK – 1.200 tis. Sk, K+K Žilina,
metóda verejného obstarávania – Rokovacie konanie bez zverejnenia

K bodu 3 -

Zabezpečenie auditu a implementácia činností v ekonomickej oblasti pre určenie rozpočtu ŽSK 7.600 tis. Sk, MCM Žilina,
metóda verejného obstarávania – Rokovacie konanie bez zverejnenia

Zjednodušené postupy verejného obstarávania v zmysle § 56 a) – 56 g) Zákona o verejnom obstarávaní :

· Výkon auditu - 395 000,- Sk
· Dodávka kancelárskych potrieb – 500 000,- Sk
· Dodávka softwaru pre spisovú službu cca 500 000,- Sk
· Doplnkové vybavenie nábytku – 200 000,- Sk

Plánované verejné obstarávanie v rokoch 2004 – 2005 :

· Zabezpečenie nového sídla Úradu ŽSK – 40 000 000,- Sk
· Zabezpečenie kancelárskych potrieb – 500 000,- Sk
· Zabezpečenie vozidlového parku – 500 000,- Sk.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.08.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky