Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

55/09

K bodu 1-

Počet študentov v školskom roku 2008/2009, ktorí sú v posledných ročníkoch škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, spadajúcich do územnej pôsobnosti Vami riadeného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 15.06.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky