55/09

K bodu 1-

Počet študentov v školskom roku 2008/2009, ktorí sú v posledných ročníkoch škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, spadajúcich do územnej pôsobnosti Vami riadeného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.