54/09

K bodu 1-

Žilinský samosprávny kraj poskytuje bezplatné právne poradenstvo na Úrade Žilinského samosprávneho kraja, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina. Občania si môžu prísť po radu v oblasti rodinného, občianskeho, pracovného práva a vo výkone rozhodnutí. Termíny bezplatného poradenstva, ktoré sú uvedené aj na web stránke Žilinského samosprávneho kraja www.zask.sk v časti Aktuality, sú každý druhý štvrtok v mesiaci v čase od 8. – 15. hodiny. Najbližšie bezplatné právne poradenstvo bude dňa 4.6. a 18.6.2009.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 27.05.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky