51-08

K bodu 1-

Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja na svojom 21. zasadnutí schválilo návrh na zmenu názvov kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Aktuálne názvy kultúrnych organizácií (Hvezdáreň v Žiline, Regionálne kultúrne stredisko, Žilinská knižnica, Považské múzeum, Bábkové divadlo v Žiline), ktoré ste uviedli vo Vašej žiadosti o informácie sú uvedené v tabuľke (xls.; 20,5 kB) - verzia na stiahnutie.