50/09

K bodu 1 - 3

  • Informácie o príleve a stave priamych zahraničných investícií (ďalej len „PZI“) do Žilinského kraja v rokoch 2001 – 2006, stav PZI podľa podielu okresov na PZI Žilinského kraja a zoznam investorov získaných SARIO. ( príloha č. 1, príloha č. 2)