5-08

K bodu 1 -

V súčasnom období Žilinský samosprávny kraj zadáva vstupné dáta pre vypracovanie projektu „Odvodnenie cestnej komunikácie Terchová – Biely Potok“, ktorého súčasťou bude aj vybudovanie chodníkov obcou Terchová. S jej výstavbou sa počíta už v roku 2008, ale výstavba, vzhľadom na dĺžku cestnej komunikácie (1,4 km), bude prebiehať v niekoľkých etapách v závislosti od finančných prostriedkov obce Terchová a schválených finančných prostriedkov Zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.01.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky