49-08

K bodu 1-
"V prílohách Vám poskytujeme zoznam subjektov, ktorým boli v období od 1.1.2008 do 30.6.2008 poskytnuté finančné zdroje a prehľad právnických osôb, ktoré poskytli Úradu ŽSK dary a iné bezodplatnéplnenia v období od 1.1.2008 do 30.6.2008."

Príloha 1 (doc.; 31 kB)
Príloha 2 (doc.; 99 kB)
Príloha 3 (xls.; 49 kB)
Príloha 4 (doc.; 92 kB)
Príloha 5 (xls.; 24 kB)
Príloha 6 (xls.; 14 kB)