48/09

K bodu 1-

Žilinský kraj mal podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky k 31. decembru 2008 696 347 obyvateľov. Nachádza sa v ňom 18 miest a 297 obcí. Informácie o počte miest a obcí sú dostupné na internetovej stránke Žilinského smaosprávneho kraja www.zask.sk v časti Regióny.