46/49

K bodu 1-

Požadované informácie sú zverejnené na web stránke Žilinského samosprávneho kraja www.zask.sk v časti Úrad ŽSK, Odbor zdravotníctvo, Ambulantná zdravotná starostlivosť, Zoznam ambulantných lekárov.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 24.04.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky