45/09

K bodu 1-

Informácie o schválených odmenách poslancov a podpredsedov Žilinského samosprávneho kraja za rok 2008 (príloha č. 1, príloha č. 2). V prípade, ak poslanec nie je prítomný na rokovaní Zastupiteľstva ŽSK a zároveň sa neospravedlnil, nemá nárok na odmenu. V prípade, ak sa poslanec ospravedlnil, má nárok na polovičnú odmenu. Podpredsedovia ŽSK neberú plat, iba odmenu ako poslanci zastupiteľstva.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 24.04.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky