45-08

V tabuľke uvádzame rozpočty a čerpanie za obdobie 1.- 4. mesiac 2008 za tovary a služby a mzdy:

rozpočet za obdobie 1.- 4. mesiac 2008 za tovary a služby

čerpanie za obdobie 1.- 4. mesiac 2008 za tovary a služby

3.012.000,- Sk

3.004.000,- Sk (suma je uvedená bez aktivačného príspevku)

rozpočet za obdobie 1.- 4. mesiac 2008 na mzdy:

čerpanie za obdobie 1.- 4. mesiac 2008 na mzdy:

2.457.666,- Sk

1.996.000,- Sk (v sume sú zahrnuté aj mimorozpočtové prostriedky)


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.07.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky