Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

44/09

K bodu 1-

Vzhľadom k tomu, že Žilinský samosprávny kraj má plne obsadené nebytové priestory, resp. garáž, nie je možné spomínaný priestor prenajímať. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja upravuje Smernica 8/2004.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.04.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky