44/09

K bodu 1-

Vzhľadom k tomu, že Žilinský samosprávny kraj má plne obsadené nebytové priestory, resp. garáž, nie je možné spomínaný priestor prenajímať. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja upravuje Smernica 8/2004.