44-08

K bodu 1 – 2 –
Na 19. zasadnutí Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, konaného dňa 22.apríla 2008, bolo Uznesením 3/19 odvolaných 65 riaditeľov OvZP z oblasti kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva, kedy zastupiteľstvo využilo svoje právomoci, ktoré mu vyplývajú z § 11, písmeno h) zákona č. 302/2001 o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch). Veríme, že pokiaľ má záujem pokračovať vo svojej doterajšej práci, zúčastní sa výberového konania, ktoré bude vyhlásené v najbližšom období a zverejnené na našej webovej stránke www.regionzilina.sk – Aktuality.

K bodu 3 –
Riaditeľ Územnej polikliniky v Námestove, Ing. Vladimír Pavelka, bol uvoľnený na výkon verejnej funkcie, z toho dôvodu je vedením polikliniky poverená Ing. Mária Šišková. Nové výberové konanie by sa mohlo realizovať za predpokladu, že sa Ing. Pavelka vzdá funkcie riaditeľa polikliniky teraz alebo po skončení volebného obdobia.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.07.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky