4/10

K bodu 1-

ŽIlinský samosprávny kraj nemá informácie, týkajúce sa trhov a jarmokov organizovaných v meste Žilina v roku 2010. Odporúčame Vám obrátiť sa na Turistickú informačnú kanceláriu mesta Žilina (www.tikzilina.sk), prípadne mesto Žilina.