4-08

Požadované informácie nájdete na webovej stránke Žilinského samosprávneho kraja www.regionzilina.sk – Odbor regionálního rozvoja – Koncepčné dokumenty: (http://www.regionzilina.sk/files/odbory/RR/rok_2007/Eurofondy/navrh_PHSR_ZSK_na_roky_2007-2013.doc) .