4-05

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja je umiestnený na internetovej stránke ŽSK - www.zask.sk .
Uvedený dokument sa nachádza v sekcii „ Úrad ŽSK - Riaditeľ - Smernice - 2004 - č.8/2004“ ako samostatný dokument a je verejnosti prístupný.