38-07

K bodu 1 -

Na stránke Žilinského samosprávneho kraja sa nachádza dokument „Analýza a koncepcia rozvoja cestovného ruchu ŽSK“ (http://www.regionzilina.sk/showdoc.do?docid=303).
V súčasnej dobe prebieha proces tvorby „Stratégie rozvoja cestovného ruchu v ŽSK na roky 2007-2013“, ktorého spracovanie ako strategického dokumentu bude ukončené do konca júna 2008. V prípade ďalších otázok sa môžete kontaktovať na Odbor regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja, konkrétne na Mgr. Zimanovú Martu,  , +421/41/5032 305.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 07.11.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky