37-05

K bodu 1 -

Medzi Úradom Žilinského samosprávneho kraja a spoločnosťou Fabasoft, ktorá je pokračovateľom spoločnosti DATA GROUP, a.s. je uzavretá Zmluva o dielo na dodávku „Základného programového vybavenia na elektronizáciu nových činností ŽSK“. Zmluva bola podpísaná dňa 2.12. 2002 a spoločnosť Fabasoft Slovakia prevzala po spoločnosti 4TaP – DaTa s.r.o. všetky záväzky a pohľadávky. Predmetom tejto zmluvy bolo zakúpenie licencie na produkt Fabasoft pre 80 užívateľov v celkovej hodnote 521 520,- Sk s DPH a implementácia, inštalácia a školenia v celkovej hodnote 473 550,- Sk s DPH,

b) dňa 22.4. 2003 bola podpísaná medzi týmito zmluvnými stranami Zmluva č. 2003/02 o rozšírení a doplnení aplikácie Správy registratúry, kde celková hodnota rozšírenia bola fakturovaná v celkovej sume 354 000,- Sk s DPH,

c) dňa 19.12.2003 bola podpísaná medzi týmito zmluvnými stranami Zmluva č. 2003/06 o rozšírení a doplnení zmluvy o dielo na dodávku „Základného programového vybavenia na elektronizáciu nových činností ŽSK“, kde celková hodnota rozšírenia bola dohodnutá v celkovej sume 248 915,- Sk s DPH,

d) dňa 14.1. 2004 bola podpísaná medzi týmito zmluvnými stranami Zmluva č. 2004/03 o rozšírení a doplnení aplikácie Správy registratúry, kde celková hodnota rozšírenia bola dohodnutá v celkovej sume 803 261,- Sk s DPH,

e) dňa 26.3 2003 bola podpísaná servisná zmluva, kde sa stanovila cena za servisné služby ako paušál v hodnote 10 000,- Sk / mesiac a služby nad rámec zmluvy v hodnote 1 500,- Sk / mesiac bez DPH.

K bodu 2 -

Cena za update licencie Fabasoft je stanovená vo výške 18% z ceny licencie 521 520,- Sk s DPH.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.08.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky