Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

36/09

K bodu 1-

Dokument „Nová stratégia cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013“, bol spracovaný so zámerom vytypovania nevyužitého potenciálu cestovného ruchu. Spomínaný dokument zahŕňa aj región Orava.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.03.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky