35-07

K bodu 1 –

Prehľad účasti poslancov ŽSK na zasadnutiach zastupiteľstva za obdobie Január - September 2007

zasadnutie č.

11.

12.

13.

14.

15.

dátum

23.1.2007

20.3.2007

14.5.2007

9.7.2007

4.9.2007

Okres Námestovo

Ing. Jozef Djubek

P

P

P

P

P

Bc. František Poleta

P

O

P

P

P

Jozef Straka

P

P

P

P

P

MUDr. Ján Škombár

P

P

P

P

P

Ing. Milan Vrábeľ

P

P

P

P

P

Okres Tvrdošín

Mgr. František Adamčák

P