35-07

K bodu 1 –

Prehľad účasti poslancov ŽSK na zasadnutiach zastupiteľstva za obdobie Január - September 2007

zasadnutie č.

11.

12.

13.

14.

15.

dátum

23.1.2007

20.3.2007

14.5.2007

9.7.2007

4.9.2007

Okres Námestovo

Ing. Jozef Djubek

P

P

P

P

P

Bc. František Poleta

P

O

P

P

P

Jozef Straka

P

P

P

P

P

MUDr. Ján Škombár

P

P

P

P

P

Ing. Milan Vrábeľ

P

P

P

P

P

Okres Tvrdošín

Mgr. František Adamčák

P

O

P

P

P

MUDr. Rudolf Piták

P

P

P

P

P

Ing. Ivan Šaško

P

O

P

P

P

Okres Dolný Kubín

Ing. Ivan Budiak

P

P

P

P

P

Mgr. Ján Kapala

P

P

P

P

P

MUDr. Peter Šulej

P

P

O

P

P

           

P - prítomný

         

O - ospravedlnený

         


K bodu 2 –

Prehľad účasti poslancov ŽSK na zasadnutiach komisií za obdobie Január – September 2007

Komisia zdravotníctva

09.01.07

06.03.07

20.03.07

30.04.07

25.06.07

20.08.07

MUDr. Ján Škombár

P

P

P

P

P

P

MUDr. Peter Šulej

P

N

P

N

P

P

MUDr. Rudolf Piták

P

P

P

N

N

P

 

Komisia dopravy

11.01.07

13.02.07

06.03.07

30.04.07

18.06.07

20.08.07

Jozef Straka

P

P

P

P

P

P

 

Komisia pre podnikanie a investičný rozvoj

11.01.07

02.03.07

27.04.07

04.05.07

21.06.07

17.08.07

Ing. Jozef Djubek

P

N

O

N

N

P

 

Komisia pre medziobecnú spoluprácu a presun kompetencií

11.01.07

06.03.07

02.05.07

21.06.07

22.08.07

Ing. Ivan Budiak

P

P

P

P

P

 

Komisia kultúry

12.01.07

05.03.07

17.04.07

11.06.07

21.08.07

Mgr. Ján Kapala

P

P

P

P

P

 

Finančná komisia

07.03.07

12.06.07

26.06.07

22.08.07

Bc. František Poleta

O

O

P

P

 

Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia

08.01.07

05.03.07

09.05.07

22.06.07

16.08.07

Ing. Milan Vrábeľ

P

P

P

P

P

Ing. Ivan Šaško

P

P

N

O

N

 

Komisia regionálneho rozvoja, cezhraničnej spolupráce a cestovného ruchu

11.01.07

27.02.07

03.05.07

26.06.07

14.08.07

Ing. Jozef Djubek

P

P

N

N

N

Jozef Straka

P

P

P

O

P

 

Komisia školstva, mládeže, vzdelávania a športu

12.01.07

02.03.07

26.04.07

14.06.07

21.08.07

Mgr. František Adamčák

P

N

P

P

P

 

Komisia prostriedkov z Európskych fondov

09.01.07

19.01.07

27.02.07

27.04.07

04.07.07

30.08.07

Mgr. Ján Kapala

P

P

P

P

P

P

 

Komisia zriadená v zmysle zákona 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

15.02.07

Bc. František Poleta

P

MUDr. Peter Šulej

P

MUDr. Rudolf Piták

P

Ing. Jozef Djubek

O

P – prítomný O – ospravedlnený N – neprítomný


Spodná navigácia

Aktualizácia: 06.11.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky