34-08

Žilinský samosprávny kraj pre školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti odsúhlasil v školskom roku 2008/2009 len jednu triedu externého štúdia, a to pre Stredné odborné učilište energetické, Komenského 50, 010 01 Žilina, odbor 2683 2 03 – elektromechanik pre rozvodové zariadenia.