33-05

K bodu 1 -

Žilinský samosprávny kraj uzatvoril so spoločnosťou Lemont - Slovakia Žilina v zmysle §536 zákona NR SR č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka zmluvu o dielo č.4/S/2005, ktorej predmetom je dodávka stavebných prác a interiérov v rozsahu podľa projektov na stavbu sídla ŽSK - stavebné úpravy a dostavba. Žilinský samosprávny kraj za plnenie predmetu uvedeného v zmluve vyplatil do dnešného dňa spoločnosti Lemont - Slovakia Žilina sumu v celkovej hodnote 129. 664. 551,- Sk.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.08.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky