32/09

K bodu 1-

Problematiku LSPP rieši MZ SR, ktoré v súčasnosti vykonáva podrobnú analýzu a pripravuje vhodné varianty riešenia, ktoré by mali byť predložené výboru NR SR pre zdravotníctvo. Záver výstupov k problematike LSPP, by mal byť známy do konca marca 2009.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.03.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky