32-07

K bodu 1 –


Úrad Žilinského samosprávneho kraja zadal zákazku na zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok cez spoločnosť Eurokonzult, s.r.o., so sídlom Kubínska 1104/4, Žilina 010 08, IČO: 36 433 306.

K bodu 2 –

Výberové konania na uskutočnenie dodávateľskej služby - zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok sa konalo v dňoch 16. mája a 18. júna 2007. V oboch prípadoch sa postupovalo podľa § 25 Zákona č. 25/2006 o verejnom zaobstarávaní.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 06.11.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky