32-05

K bodu 1 -

Úrad Žilinského samosprávneho kraja nedisponuje informáciami o tom, že by niektorý odbor Žilinského samosprávneho kraja využíval alebo plánoval využiť projekt typu Public -Private -Partnership.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.08.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky