31-07

K bodu 1 -
V roku 2005 bol Úrad Žilinského samosprávneho kraja rozdelený do troch budov, ktoré neboli vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja a v ktorých bol úrad v podnájme. Vykurovacím médiom bol plyn ako aj para.
Z tohto dôvodu je ťažké porovnávať hodnoty z roku 2005 a 2006, kedy bol úrad presťahovaný do jednej budovy a tá bola a je vykurovaná len jedným médiom.

Rok 2005

Spotreba elektrickej energie

584851,90 Sk/55 700 kWh

Rok 2006

Spotreba elektrickej energie

1322399,- Sk/ 125804 kWh

 

K bodu 2 –

Vzhľadom na to, že organizácie v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sú samostatné právne subjekty nemáme vedomosť o ich spotrebe hore uvedeného média a preto Vám doporučujeme obrátiť sa priamo na tieto inštitúcie. Zoznam týchto inštitúcií spolu s kontaktami nájdete na našej webovej stránke www.regionzilina.sk .