30-08

Názov projektu
Zvýšenie energetického štandardu Gymnázium M.M. Hodžu Liptovský Mikuláš, Stavebné úpravy časti podkrovia Gymnázia M.M. Hodžu
Financovanie projektu:
Celková výška financií potrebných na realizáciu projektu 36 118 824,52 Sk
Celková výška žiadaných prostriedkov NFP 34 312 883,29 Sk
Rozdiel predstavuje spolufinancovanie zo strany ŽSK
Cieľ projektu:
- zníženie energetickej náročnosti budov gymnázia. Gymnázium M.M. Hodžu pozostáva z dvoch objektov - starý objekt postavený v roku 1918, nový objekt postavený v 60-tych rokoch 20. storočia.

Projekt je zameraný na zníženie energetickej náročnosti objektov prostredníctvom:
- zateplenia len nového objektu polystyrénom HR. 80 mm (starý objekt nie je potrebné zatepliť z dôvodu postačujúcej tepelnej odolnosti muriva - hr. 50 cm z plných pálených tehál, a z dôvodu zachovania súčasného vzhľadu fasády,
- výmena výplní otvorov v starom aj novom objekte za plastové s izolačným dvojsklom,
- rekonštrukcia vykurovacieho systému v novej budove - výmena vykurovacích telies a rozvodov.

- stavebné úpravy časti podkrovia Gymnázia M.M. Hodžu - cieľom je získanie nových priestorov pre potreby vyučovacieho procesu.
Priestor posluchárne je možné využívať aj na rozličné školenia, stretnutia a pod. Projekt rieši úpravu podkrovných priestorov na telocvičňou. Tu by mala vzniknúť poslucháreň pre 112 osôb, kabinet, učebňa a multimediálna učebňa.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.07.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky