3-2007

Odpoveď na žiadosť o informácie

Údaje o počte absolventov odevného priemyslu za Žilinský samosprávny kraj

Združená stredná škola obchodu a služieb, Ružomberok

Združená stredná škola, Námestovo

Združená stredná škola služieb a obchodu, Dolný Kubín

Združená stredná škola odievania a služieb, Žilina - Bytčica

Združená stredná škola obchodu a služieb, Martin

Stredné odborné učilište, Liptovský Mikuláš

Združená stredná škola obchodu a služieb, Dolný Kubín - Kňažia

Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu, Čadca

spolu

rok 2002

31

85

0

115

33

20

6

11

301

rok 2003

40

80

9

149

27

27

8

30

370

rok 2004

19

54

15

167

26

16

0

18

315

rok 2005

20

124

0

157

27

15

11

23

377

rok 2006

15

51

0

94

24

37

7

28

256

Zdroj: stredné školy a školské zariadenia v pôsobnosti ŽSK uvedené v tabuľke


Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.04.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky