3-04

K bodu 1 -

V zmysle zákona č. 438/2001 o platových pomeroch a ďalších náležitostiach súvisiacich s vykonávaním funkcie predsedu samosprávneho kraja a § 3 je výška platu predsedu Žilinského samosprávneho kraja - Jozefa Tarčáka 55.900,-Sk.

K bodu 2 -

Predseda ŽSK Jozef Tarčák využíva osobný automobil Škoda Superb, ktorého obstarávacia cena bola 1.300.131,-Sk,