29/09

K bodu 1-

Žilinský samosprávny kraj vyhlásil už po piaty raz krajskú súťažnú prehliadku pre ťažko zdravotne postihnutých klientov domovov sociálnych služieb. Podujatie „Žilinský Oskar 2009“ im opäť aj tento rok ponúkol možnosť prezentovať svoj talent a nadanie v rôznorodých žánroch dramatickej tvorby - poézia, próza, činohra, spevohra, tanec, balet, pantomíma či iné. Do súťaže, ktorá sa konala vo štvrtok 26. februára 2009 v Kultúrnom dome v obci Turie, sa zapojilo spolu 15 domovov sociálnych služieb pre deti a dospelých, ktorých zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj. V programe sa predstaví spolu 202 súťažiacich.
O víťazovi rozhodla 5 členná porota zložená z riaditeľov sociálnych zariadení.

Všetky zariadenia, ktoré sa zúčastnili Žilinského Oskara 2009 boli ocenené sklenenou soškou Oskara, ktorú vyrobilo DSS pre deti a dospelých Belanského 12, Kysucké Nové Mesto. Porota ďalej ocenila špeciálne kategórie a jednotlivé zariadenia boli navyše ocenené diplomom ŽSK a to:
- v kategórii deti zvíťazilo DSS pre deti a dospelých Matúškova, Dolný Kubín,
- v kategórii dospelí zvíťazilo DSS pre dospelých Straník,
- v kategórii hudobno-pohybovej DSS pre dospelých Turie,
- za najlepšie dramatické stvárnenie DSS pre deti a dospelých Martin,
- za kreativitu DSS pre deti a dospelých Belanského 12, KNM.