29-05

K bodu 1 –


Žilinský samosprávny kraj počas svojej pôsobnosti zakúpil:
1. na vedenie účtovníctva program SPIN - dodávateľ Datalock, Bratislava, ktorého subdodávateľom je spoločnosť K+K, Žilina,
2. na vedenie miezd a personalistiky program MAGMA - dodávateľ K+K, Žilina,
3. na vedenie spisovej služby program FABASOFT - dodávateľ Fabasoft Slovakia, Bratislava.

K bodu 2 –

Na Úrade Žilinského samosprávneho kraja za správu programov zodpovedá vedúci oddelenia informatiky Ing. Miloš Veselý.

K bodu 3 –

Obstarávacie ceny jednotlivých programov od roku 2002 do roku 2005:

1. SPIN a MAGMA

Obstarávacia cena
Rok 2002: 5 599 575,- Sk za nasadenie komplex. informačného systému
Rok 2003: 2 321 000,- Sk
Rok 2004: 1 551 000,- Sk
Rok 2005: 260 000,- Sk

Sú to ceny implementácie programov, ktorých súčasťou sú aj školenia.

2. FABASOFT

Obstarávacia cena
Rok 2003: 354 tis. Sk
Rok 2004: 248 tis. Sk, cena za školenia v roku 2004 142 tis. Sk
Rok 2005: 803 tis. Sk

K bodu 3 –

Ceny za servisné zásahy a služby sú nasledovné:

1. Hardvérové opravy vykonáva spoločnosť K+K Žilina v cenách 650 – 800,- Sk/hod. bez DPH,
2. softvérové práce vykonávajú dodávatelia jednotlivých programov od 1200 – 1500,- Sk/hod. bez DPH.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.08.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky