28/09

K bodu 1-

V oblasti Malej Fatry by sme Vám navrhovali navštíviť Jánošíkove diery, ktoré sú sústavou tiesňav a kaňonov v Krivánskej Malej Fatre. Jánošíkove diery sa nachádzajú v národnej prírodnej rezervácii Rozsutec. Skladajú sa z troch ucelených častí: Dolné diery, Nové diery a Horné diery. Preteká nimi Dierový potok, ktorý ich vyformoval. V Dierach sa nachádza viac ako dvadsať vodopádov, ktoré spolu vytvárajú Vodopády Dierová potoka. Bizarné skalné útvary so špecifickou klímou sú domovom viacerých zaujímavých druhov rastlín a živočíchov. Jánošíkove diery sú prístupné atraktívnymi značenými turistickými chodníkmi s lávkami, rebríkmi a reťazami. Východiskom do Dier sú osady patriace do katastrálneho územia obce Terchová – Štefanová a Biely Potok. V Dolných dierach je vybudovaný náučný chodník. V prípade, že by sa jednalo o 4-dňový zájazd bolo by možno vhodné okrem turistiky do ponuky zaradiť aj nejaký relax – napr. v niektorých z našich aquaparkov (Tatralandia, Bešeňová, alebo MeanderPark Oravice), prípadne návšteva nejakej kultúrnej pamiatky a pod.

Veľmi dobrá a prehľadne spracovaná stránka o cestovnom ruchu na Slovensku, z ktorej môžete čerpať ďalšie potrebné informácie je www.slovakia.travel.