28-07

Všetky žiadosti podané v zmysle VZN 4/2004 o poskytnutie dotácie z rozpočtu ŽSK pre rok 2007 a prijaté na Úrad Žilinského samosprávneho kraja do 31. mája 2007 v týchto dňoch prechádzajú procesom rozhodovania príslušnými komisiami. Z poslednej finančnej komisie budú žiadosti predložené na posúdenie predsedovi Žilinského samosprávneho kraja Jurajovi Blanárovi, ktorý rozhodne o týchto prostriedkoch.

Žiadosť Folklórneho súboru piesní a tancov Drevár z Krasna nad Kysucou je v procese schvaľovania a o výške poskytnutej dotácie ako aj o výsledku rozhodnutia Vás písomne upovedomíme.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 25.06.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky