27-08

Komunikácia smer Žilina – Martin je komunikáciou I. triedy a spadá pod kompetenciu Slovenskej správy ciest Bratislava - Investičná výstavba a správa ciest Žilina a jej údržbu na základe zmluvy uskutočňuje Žilinský samosprávny kraj. Samotné svahy nad touto komunikáciou nepatria do kategórie cestných komunikácií a ich údržbu nezabezpečuje ani Slovenská správa ciest, ani Žilinský samosprávny kraj a ani mesto Žilina. Ich majiteľmi môžu byť súkromné osoby, Lesy Slovenskej republiky, š.p., prípadne mieste príslušný urbariát.

 

Z tohto dôvodu vám doporučujeme obrátiť sa priamo na niektorú dole uvedenú organizáciu a zistiť majiteľov problémových svahov. 

Kontakty:
1. Slovenská správa ciest, Miletičova 19 , 826 19 Bratislava
2. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, ul. M.Rázusa 104/A, 010 01 Žilina,
3. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, 974 01 Banská Bystrica,
4. Správa katastra Žilina, A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina


Spodná navigácia

Aktualizácia: 15.07.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky