27-05

K bodu 1 –

Do siete VUCNET sú zapojené všetky organizácie (okrem nemocníc) v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ktoré sú uverejnené na internetovej stránke ŽSK www.zask.sk.

K bodu 2 –

Jednotlivé organizácie zapojené do siete VUCNET zaplatili za zriadenie služby 2000,- Sk bez DPH a jej mesačná prevádzka stojí jednotlivú organizáciu 3200,- Sk bez DPH. Servis siete VUCNET zabezpečuje spoločnosť Slovak Telecom a prenosová rýchlosť do siete VUCNET (download/upload) je 128 kbps.

K bodu 3 –

Úrad Žilinského samosprávneho kraja je v súčasnosti pripojený pevným okruhom IP s rýchlosťou 4096 kbps za cenu 76 000,-Sk bez DPH/mesiac.

Vyššie uvedené informácie platia pre rok 2005.

Od roku 2003 do roku 2005 bolo internetové pripojenie mikrovlnné a to rýchlosťou 256 kbps. Rýchlosť pripojenia medzi hlavnou budovou Úradu ŽSK a budovami, na Ul. Pri Celulózke a na Rázusovej ul. V Žiline, bola 128 kbps. Poskytovateľom služby bola spoločnosť Habit Piešťany a cena za poskytovanie služby bola 27 500,-Sk bez DPH/mesiac.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.08.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky