26-07

K bodu 1 –

V prílohe Vám poskytujeme zoznam subjektov, ktorým bola v období od 1. novembra 2006 do 31. mája 2007 poskytnutá dotácia (xls., 58,5 kB):

1. Prehľad financovania subjektov poskytujúcich sociálnu pomoc v ŽSK,
2. prehľad financovania neštátne (súkromné a cirkevné) školské zariadenia a neštátne základné umelecké školy,
3. prehľad financovania dopravy a spoločností, v ktorých má Žilinský samosprávny kraj spoluúčasť.

V tomto období dar, pôžička, pomoc podnikateľom alebo investorom, poskytnutie prostriedkov z rezervy samosprávneho kraja, prípadne poskytnutie finančných prostriedkov predsedom súkromnému sektoru a inej formy podpory ako aj odpustenie poplatkov alebo daní poskytnuté neboli.

K bodu 2 –

V období od 1.novembra 2006 do 31. mája 2007 neboli poskytnuté Žilinskému samosprávneho kraju žiadne dary a iné bezodplatné plnenia.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 25.06.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky