26-05

K bodu 1 –

Doména www.zask.sk funguje od roku 2002 a doména www.vuczilina.sk od roku 2004 a ročný poplatok je 600,- Sk/rok/doména.

K bodu 2 –

Tvorbu www stránky Žilinského samosprávneho kraja www.zask.sk zabezpečovala spoločnosť K+K, a.s. Žilina bezplatne a informácie týkajúce sa Úradu Žilinského samosprávneho kraja dopĺňajú poverení pracovníci Úradu ŽSK.