Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

24-07

Úrad Žilinského samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja, oddelenie územného plánovania sa s Vašou žiadosťou oboznámil a po zabezpečení podkladov, Vám v prílohe zasiela zoznam PHSR miest a obcí.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja miest a obcí (PHSR)


Spodná navigácia

Aktualizácia: 25.06.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky