23-05

Odbor dopravy a komunikácií Úradu Žilinského samosprávneho kraja neeviduje podklady pre trasu plánovanej diaľnice D-1 Turany do obce Hubová. Všetky informácie o diaľničnej výstavbe je možné získať v Národnej diaľničnej spoločnosti Bratislava:

Adresa : Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Mlynské Nivy č.45
821 09 Bratislava

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ:
Ing. Dušan Faktor, CSc.
Tel. č.: 02/ 583 111 00
Fax: 02/583 11 706
http/: www.ndsas.sk


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.08.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky