22/10

 

K bodu 1-

Výnosy z tržieb za prepravu v SAD LIORBUS a v SAD Žilina v rokoch 2006, 2007, 2008 a 2009 v absolútnej výške:

2006 2007 2008 2009 Predpoklad* 2010

Výnosy z tržieb - SAD LIORBUS 201 276 tis.Sk (6 681 139 €) 211 019 tis.Sk (7 004 548 €) 215 308 tis. Sk ( 7 146 916 €) 200 523 tis. Sk ( 6 656 145 €) 6 531 000 €

Výnosy z tržieb - SAD Žilina 279 737 tis.Sk (9 285 567 €) 286 618 tis.Sk (9 513 975 €) 294 946 tis. Sk (9 790 414 €) 284 388 tis. Sk ( 9 439 944 €) 8 869 257 €

Spolu za ŽSK 481 013 tis.Sk (15 966 706 €) 497 637 tis.Sk (16 518 522 €) 510 254 tis.Sk (16 937 330 €) 484 911 tis.Sk (16 096 089 €) 15 400 257 €

*Dopravcami odhadované údaje neodsúhlasené zo strany Žilinského samosprávneho kraja.

K bodu 3, 4-

Úhrada straty za dopravné spoločnosti SAD LIORBUS a SAD Žilina v rokoch 2006, 2007, 2008 a 2009 v absolútnej výške (dotácie z rozpočtu samosprávneho kraja = Neuhradená preukázaná strata):

2006 2007 2008 2009 Predpoklad* 2010

Úhrada straty - SAD LIORBUS 102 236 tis.Sk (3 393 613 € ) 99 877 tis.Sk (3 315 309 €)) 123 074 tis. Sk (4 085 308 €) 135 351 tis. Sk (4 492 831 €) 5 426 900 €

Úhrada straty - SAD Žilina 132 849 tis.Sk (4 409 779 €) 146 143 tis.Sk (4 851 059 €) 179 113 tis. Sk (5 945 462 €) 198 786 tis. Sk (6 598 486 €) 7 988 467 €

Spolu za ŽSK 235 085 tis.Sk (7 803 392 € ) 246 020 tis.Sk (8 166 368€ ) 302 187 tis.Sk (10 030 770€ ) 334 137 tis.Sk (11 091 317 €) 13 415 367 €

*Dopravcami odhadované údaje neodsúhlasené zo strany Žilinského samosprávneho kraja.

K bodu 2-

2006 2007 2008 2009 IQ2010 IIQ 2010

Sk Sk Sk € € €

Spoločnosť/Rok strata zo zliav strata zo zliav strata zo zliav strata zo zliav strata zo zliav strata zo zliav

SAD ŽILINA, a. s.

dôchodcovia 24 765 090 32 461 541 38 986 390 1 239 212 278 410 249 202

žiaci, študenti 44 942 699 50 604 959 56 472 731 2 225 748 589 896 608 584

ťažko zdravotne postihnutí občania 5 351 134 6 164 613 6 886 259 275 339 68 445 70 730

SAD LIORBUS, a. s.

dôchodcovia 11 789 853 14 119 950 15 410 235 580 504 128 890 117 167

žiaci, študenti 39 593 957 44 775 053 50 171 323 1 469 633 407 730 467 653

ťažko zdravotne postihnutí občania 2 474 748 2 979 895 3 557 359 106 773 26 101 28 937

Žilinský samosprávny kraj poskytuje širší okruh zliav (viď. platný cenník č. 10/2010, ktorý je zverejnený na internetovej stránke ŽSK www.regionzilina.sk v časti Kompetencie ŽSK/Doprava/Cenník cestovného), nielen tie, ktoré ste požadovali vyčísliť. Preto je celkovo vyčíslená strata vyššia, a taktiež je v nej započítaná aj strata z dopravnej obslužnosti územia.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.08.2010

Sekcie


Jazykové verzie webstránky