22-08

Zariadenia sociálnych služieb pre seniorov zriadené miestnou samosprávou na území Liptova 

Druh a názov ZSS

Adresa

Riaditeľ/zodp. vedúci

Číslo telefónu

Zriaďovateľ
zriadenia sociálnych služieb

Dom s opatrovateľskou službou

Štefánikova 6
031 01 Liptovský Mikuláš

Zdenko Blažek
(MsÚ)

044/5525410

Mesto Liptovský Mikuláš

Zariadenie opatrovateľskej služby

034 73 Liptovská Osada

Mária Kotusová

044/4396442

Obec Liptovská Osada

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

Liptovské Sliače 841
034 81 Liptovské Sliače

Bc. Mušutová

044/4372648-50

Obec Liptovské Sliače

Domov dôchodcov

Palúčanská 219
Liptovský Mikuláš

PhDr. Strnisko

044/5624509-11

Mesto Liptovský Mikuláš

 

Zariadenia sociálnych služieb pre seniorov zriadené miestnou samosprávou na území Oravy

Druh a názov ZSS

Adresa

Riaditeľ/zodp. vedúci

Číslo telefónu

Zriaďovateľ
zriadenia sociálnych služieb

Zariadenie opatrovateľskej služby

Zochova 1108/44
026 01 Dolný Kubín

Elena Moresová

043/5863257

Mesto Dolný Kubín

Zariadenia sociálnych služieb pre seniorov zriadené neverejnými poskytovateľmi na území Liptova
(tzv. neštátne subjekty)

Názov zariadenia sociálnych služieb

Adresa zariadenia sociálnych služieb

Zodp. pracovník (vedúci zariadenia)

Číslo telefónu

Zriaďovateľ zariadenia sociálnych služieb

Štatutárny zástupca

Zariadenie opatrovateľskej služby – len denný pobyt (+ SOH a práčovňa)

Dovalovská cesta 1
033 023 Liptovský Hrádok - Dovalovo

Bc. Malárik

0903790479

BELÁ, n. o.
Dovalovská cesta 1
Liptovský Hrádok - Dovalovo

Bc. Malárik

Stredisko opatrovateľskej služby SČK (prechodný pobyt)

Poliklinika J.D.Matejovie 542
033 01 L. Hrádok

p. Oravcová

044/5223636

SČK, Územný spolok „LIPTOV“, Kuzmányho 15, Liptovský Mikuláš

Mgr. KubíkováZariadenia sociálnych služieb pre seniorov zriadené neverejnými poskytovateľmi na území Oravy
(tzv. neštátne subjekty)

Názov zariadenia sociálnych služieb

Adresa zariadenia sociálnych služieb

Zodp. pracovník (vedúci zariadenia)

Číslo telefónu

Zriaďovateľ zariadenia sociálnych služieb

Štatutárny zástupca

Dom Charitas sv. Františka z Asissi (DD kombinované s DSS)

Zápotočná 569/14
028 01 Trstená

Bc. Parcová

043/5393782

Spišská katolícka charita,
Jesenského 5, Spišská Nová Ves

Ing. Maľučký

Dom Charitas Sedembol. Panny Márie (DD kombinované s DSS))

Stred 416
027 05 Zázrivá

Mgr. Majdiš

043/5896226

Spišská katolícka charita, Jesenského 5, Spišská Nová Ves

Ing. Maľučký

Zariadenia sociálnych služieb pre seniorov zriadené Žilinským samosprávnym krajom na území Oravy

Druh a názov ZSS

Adresa

Riaditeľ/
kontaktná osoba

Číslo telefónu

Domov dôchodcov a domov soc. služieb pre dospelých

M. Hattalu 2161
026 01 Dolný Kubín

Ing. Tatiana Nesvadbová

043/5884880

Domov dôchodcov a domov soc. služieb pre dospelých

Havrania 35
027 05 Zázrivá

Mgr. Milan Jesenský

043/5896164

Domov dôchodcov a domov soc. služieb pre dospelých

Oravská Lesná 296
029 57 Oravská Lesná

p. Ján Vrábel

043/5593151

Domov dôchodcov a domov soc. služieb pre dospelých

Novoť 976
029 55 Novoť

PhDr. Mária Kondelová

043/5590117

Domov dôchodcov a domov soc. služieb pre dospelých

SNP 522/36
027 44 Tvrdošín

Mgr. Iveta Erhardtová

043/5322390


Zariadenia sociálnych služieb pre seniorov zriadené Žilinským samosprávnym krajom na území Liptova

Druh a názov ZSS

Adresa

Riaditeľ/
kontaktná osoba

Číslo telefónu

Domov dôchodcov a domov soc. služieb pre dospelých

Jefremovská 634
031 04 Liptovský Mikuláš

Mgr. Jana Hapčová

044/5531063

Domov dôchodcov a domov soc. služieb pre dospelých

Riadok 8
034 01 Ružomberok

Ing. Anton Machola

044/4328423

Domov dôchodcov a domov soc. služieb pre dospelých

Likavka 827
034 95 Likavka

p. Dagmar Gasperová

044/4323241

Legenda: ZSS - zariadenie sociálnych služieb DSS - domov sociálnych služieb
DD - domov dôchodcov SOH – stredisko osobnej hygieny

Komentár: Informácie v týchto zoznamoch sú spracované za tzv. neštátne subjekty, miestne a obecné zariadenia a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. ŽSK nemá informácie o tom, že by ďalšie mestá alebo