22-05

K bodu 1 –

V zmysle článku VII. Všeobecne záväzného nariadenia číslo 4/2004 Žilinského samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja rozhodol o pridelení dotácie predseda ŽSK týmto žiadateľom:

 1. Spoločnosť priateľov Múzea Liptovskej Osady: 14 000,- Sk

Hviezdoslavova 141, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 36140643

 1. Krajská organizácia Jednoty dôchodcov Žilinského kraja 5 000,- Sk

Obrancov mieru 2, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 37801139

 1. Obec Jasenovo: 10 000,- Sk

038 22 Slovenské Pravno
IČO: 316717

 1. Obec Rudno: 3 000,- Sk

038 22 Rudno
IČO:316873

 1. Združenie cestovného ruchu Veľká Fatra, Belá – Dulice: 10 000,– Sk,

Jasenská dolina, 038 11 Belá – Dulice
IČO: 37800752

 1. OZ Vidiecky parlament Žilinského kraja: 10 000,- Sk

Ul. 17. novembra 1258, Čadca
IČO:37900731

 1. Obec Veličná: 5 000,– Sk

027 54 Veličná
IČO:316960

 1. OZ Športový a technický klub pri Strednej lesníckej škole

v Liptovskom Hrádku: 10 000,– Sk,
Hradná ulica 534, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 36142077

 1. Agentúra spotrebiteľských informácií Slovenska, Žilina: 20 000,– Sk,

Horný Val 24, 010 01 Žilina
IČO: 37911082

 1. Živena – SSŽ Žilina: 5 000,- Sk

Hollého č.11, 010 01 Žilina
IČO:591921001

 1. Obec Zuberec: 8 000,– Sk,

Hlavná 289, 027 32 Zuberec
IČO: 315036

 1. Obec Liptovský Trnovec: 10 000,– Sk,

032 22 Liptovský Trnovec
IČO: 315541

 1. Mestské kultúrno-športové stredisko: 5 000,– Sk,

Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO:35994061

 1. TK Deep Martico, Martin: 14 000,-Sk

Maše Haľamovej 21, 036 01 Martin
IČO: 37809091

 1. Obec Lodno: 3 000,– Sk,

023 34 Kysucký Lieskovec
IČO:314102

 1. Dom Matice slovenskej: 10 000,- Sk

Hollého 11, 010 01 Žilina
IČO: 35676451

 1. LIZNAK – Liptovské združenie pre výskum, šírenie

a propagáciu národnej kultúry Slovenska 15 000,- Sk
034 84 Liptovské Sliače
IČO: 36136964

 1. Mestské kultúrne stredisko Trstená 10 000,– Sk,

Ul. Čsl. armády 957, 028 01 Trstená
IČO:355534

 1. Obec Habovka: 11 000,– Sk,,

027 32 Habovka
IČO:314471

 1. Obec Ochodnica 7 000,– Sk,

023 35 Ochodnica
IČO:314153

 1. Mestské kultúrne stredisko 15 000,– Sk,

Matičné námestie 11, 022 01 Čadca
IČO:37798740

 1. TUZLUK – Turčianske združenie pre šírenie a ochranu

Tradičnej ľudovej kultúry 10 000,- Sk
Björsonova 7/49, 036 01 Martin
IČO:14225492

 1. Klub športového potápania Delfín Žilina 10 000,– Sk,

Pribinova 16, 010 01 Žilina
IČO: 585319

 1. Združenie výtvarných umelcov Stredného Slovenska 9 000,- Sk

Osloboditeľov 8, 036 01 Martin
IČO:35676311

 1. Mesto Rajecké Teplice 10 000,– Sk,

Námestie SNP 1/29, 013 13 rajecké Teplice
IČO: 00321591

 1. OZ Lentilky 12 000,– Sk,

Borová 3, 010 07 Žilina
IČO:36137316

 1. Obec Bystrička 7 000,- Sk

038 04 Bystrička
IČO:316601

 1. Obec Ťapešovo 10 000,- Sk

029 51 Lokca
IČO:314919

 1. Miešaný zbor Žilina

Nám. obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina 12 000,– Sk,
IČO:37901206

 1. Základná škola

Námestie slobody 1, 010 15 Žilina - Hájik 10 000,– Sk,
IČO:37815091

 1. Zbor Žilincov 10 000,– Sk,

Pivovarská 6, 010 01 Žilina
IČO:36138193

Dotácie poskytnuté právnickým osobám, ktorých zakladateľom je ŽSK za obdobie od 1.3.2005 do 1.9. 2005:

Rozvojová agentúra ŽSK, n. o.: 1 170 tis. Sk
Región Žurnál, a.s.: 2 850 tis. Sk

Žilinský samosprávny kraj iné formy podpory v období od 1.3. 2005 do 1.9. 2005 neposkytol žiadnej fyzickej ani právnickej osobe.

K bodu 2 -

Žilinskému samosprávnemu kraju v období od 1.3. 2005 do 1.9. 2005 neboli poskytnuté žiadne dary a iné bezodplatné plnenia.