21/10

K bodu 1-

- r.2006 – priemerný prepočítaný stav zamestnancov bol 133,62, z toho vedúci odborov a vedúci oddelení v počte 31

- r.2007 - priemerný prepočítaný stav zamestnancov bol 150,13, z toho vedúci odborov a vedúci oddelení v počte 37

- r.2008 - priemerný prepočítaný stav zamestnancov bol 173,48, z toho riaditelia odborov a vedúci oddelení v počte 37

- r.2009 - priemerný prepočítaný stav zamestnancov bol 195,75, z toho riaditelia odborov a vedúci oddelení v počte 39

- r.2010 - priemerný prepočítaný stav zamestnancov bol 188,33, z toho riaditelia odborov a vedúci oddelení v počte 33 (za 1.polrok)

K bodu 2-

- r. 2006 – priemerný mesačný príjem za zamestnancov bol 619,97 €, z toho priemerný mesačný príjem riaditeľov odborov a vedúcich oddelení 821,89 €

- r. 2007 - priemerný mesačný príjem za zamestnancov bol 663,89 €, z toho priemerný mesačný príjem riaditeľov odborov a vedúcich oddelení 991,43 €

- r. 2008 - priemerný mesačný príjem za zamestnancov bol 772,64 €, z toho priemerný mesačný príjem riaditeľov odborov a vedúcich oddelení 1146,52 €

- r.2009 - priemerný mesačný príjem za zamestnancov bol 743,08 €, z toho priemerný mesačný príjem za riaditeľov odborov a vedúcich oddelení 1057,58 €

- r.2010 - priemerný mesačný príjem za zamestnancov bol 703,8 €, z toho priemerný mesačný príjem za riaditeľov odborov a vedúcich oddelení 1000,19 €

K bodu 3-

Plat predsedu je určený zákonom č. 438/2001 Z. z. ako jednozložkový, pričom 2 krát v roku mu je vyplatený ďalší plat tiež v zmysle citovaného zákona. Podpredsedom schvaľuje odmenu za výkon funkcie zastupiteľstvo, základný plat nemajú.

- r. 2006 – plat predsedu predstavoval čiastku 2 096 €, predseda vykonával svoju funkciu bez podpredsedov

- r. 2007 – plat predsedu predstavoval čiastku 2 190 €, predseda vykonával svoju funkciu bez podpredsedov

- r. 2008 - plat predsedu predstavoval čiastku 2 224 €, podpredsedovia vykonávali svoju funkciu bez uvoľnenia na výkon verejnej funkcie, odmena im neprináležala

- r. 2009 - plat predsedu predstavoval čiastku 2 378 €, podpredsedovia vykonávali svoju funkciu bez uvoľnenia na výkon verejnej funkcie, odmena im neprináležala

- r. 2010 - plat predsedu predstavoval čiastku 2 398 €, podpredseda bol uvoľnený na výkon funkcie zo zamestnania a má vyplácanú mesačnú odmenu 1 954 €

K bodu 4-

- r. 2006 – priemerný mesačný príjem nárokovateľnej mzdy bol 1 233,35 €, priemerná vyplatená odmena vo výške 331,3 €

- r. 2007 - priemerný mesačný príjem nárokovateľnej mzdy bol 1 644,3 €, priemerná vyplatená odmena vo výške 704,6 €

- r. 2008 - priemerný mesačný príjem nárokovateľnej mzdy bol 1 885,36 €, priemerná vyplatená odmena vo výške 1 437 €

- r. 2009 - priemerný mesačný príjem nárokovateľnej mzdy bol 1 791,57 €, priemerná vyplatená odmena vo výške 476,23 €

- r. 2010 - priemerný mesačný príjem nárokovateľnej mzdy bol 1 715 €, priemerná vyplatená odmena vo výške 0 €

K bodu 5-

Schválenie odmien poslancov a paušálnych náhrad je v kompetencii zastupiteľstva a schválené a vyplácané boli nasledovne:

- r. 2006 - mesačná odmena poslancov vo výške 340,58 € a mesačný paušál vo výške 62,40 €

- r. 2007 - mesačná odmena poslancov vo výške 346,18 € a mesačný paušál vo výške 62,40 €

- r. 2008 - mesačná odmena poslancov vo výške 362,98 € a mesačný paušál vo výške 62,40 €

- r. 2009 - mesačná odmena poslancov vo výške 398,92 € a mesačný paušál vo výške 62,40 €

- r. 2010 - mesačná odmena poslancov vo výške 415,40 € a mesačný paušál vo výške 62,40 €