21/09

K bodu 1-

Podľa Všeobecne záväzného nariadenie Žilinského samosprávneho kraja číslo 10/2007 o zdanení motorových vozidiel sa znižuje daň u vozidla na podnikanie, ktoré spĺňa limity úrovne Euro 3, Euro 4, Euro 5 a vozidla používaného výhradne v poľnohospodárskej výrobe o 20% ročnej sadzby dane. V prípade, ak vozidlo spĺňa obidve podmienky zníženia dane, si daňovník uplatňuje väčšiu percentuálnu zľavu.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 27.02.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky