21-08

Zoznam subjektov, ktoré čerpali dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na športové účely v roku 2007:

Príloha č.1 - zoznam subjektov, ktorým bola schválená a poskytnutá dotácia v zmysle VZN 4/2004 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja v celkovej sume 276 000,- Sk.

Príloha č.2 - zoznam subjektov, ktorým boli schválené financie v zmysle z grantového programu Odboru školstva Žilinského samosprávneho kraja s názvom „Vráťme šport do škôl“ v podprograme Telesná výchova v školskom roku 2007 / 2008 v celkovej sume 312 000,- Sk.

Príloha č.3 - zoznam subjektov, ktorým boli schválené financie z grantového programu Odboru školstva Žilinského samosprávneho kraja s názvom „Vráťme šport do škôl“ v podprograme Športovo motivačná činnosť v školskom roku 2007 / 2008 v celkovej sume 180 000,- Sk.