21-07

Na Úrade Žilinského kraja je k dnešnému dátumu, tj. 15.5.2007 evidovaných 150 zamestnancov, pričom 142 zamestnancov využíva osobný počítač a 28 zamestnancov aj notebooky. Spoločne sa na úrade používa 88 tlačiarní.
Úrad Žilinského samosprávneh kraja využíva 4 diskové polia, 11 serverov a jednu pracovnú stanicu Workstation – výkonné PC určené na spracovanie grafiky.
Poverenou osobou na nákup výpočtovej techniky je Ján Jarošík, poverený vedením Odboru vnútornej správy Úradu ŽSK, tel. kontakt: 041/ 50 32 407, e-mail: jjarosik@zask.sk .