21-06

K bodu a) -
Na základe schváleného VZN 4/2004 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja bola poskytnutá dotácia od1.4.2006 do 1.11. 2006 právnickým a fyzickým osobám v celkovej hodnote 801 932- Sk.

1.KO Jednoty dôchodcov na Slovensku
Obrancov Mieru č.2, 026 01 Dolný Kubín 15 000,– Sk

2. Živena – SSŽ Žilina
Holého 11, 010 01 Žilina 10 000,– Sk

3 .Obec Kolárovice
013 54 Kolárovice 10 000,– Sk

4. Mesto Rajecké Teplice
Nám.SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice 40 000,– Sk

5. Obec Beňadovo
029 63 Mútne 12 000,– Sk

6. OZ UJUT Zákamenné
029 56 Zákamenné 15 000,– Sk

7.Klub športového potápania Delfín Žilina
Pribinova 16, 010 01 Žilina 20 000,– Sk

8. Obec Veličná
027 54 Veličná č.164 15 000,– Sk

9. Obec Žaškov
027 21 Žaškov 15 000,– Sk

10. MKS Liptovský Hrádok
J.D.Matejovie 591
033 01 Liptovský hrádok 40 000,– Sk

11. Obec Horná Lehota
027 41 Horná Lehota 210 10 000,– Sk

12. Mesto Vrútky
Matušovičovský rad 4
038 61 Vrútky 15 000,– Sk

13. Obec Lietava
013 18 Lietava 10 000,– Sk

14. Centrum voľného času, Stará Bystrica
023 04 Stará Bystrica 40 000,– Sk

15. Dom Matice Slovenskej, Žilina
Holého 11, 010 01 Žilina 9 000,– Sk

16. MKS Trstená
Ul.Čsl.armády 957, 028 01 Trstená 20 000,– Sk

17. Cykloklub Zniev
038 43 Kláštor pod Znievom 30 000,– Sk

18. Zmiešaná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých
a postihnutých civilizačnými chorobami v Oščadnici
023 01 Oščadnica 5 000,– Sk

19. Obec Ochodnica
023 35 Ochodnica 28 000,– Sk

20. Obec Chlebnice
027 55 Chlebnice 186 15 000,– Sk

21. T.A.T OZ Martin
Thurzova 16, 036 01 Martin 20 000,– Sk

22. Obec Medzibrodie nad Oravou
026 01 Dolný Kubín 5 000,– Sk

23. Filmový klub 23 Dolný Kubín
Pelhřimovská 1192/4
026 01 Dolný Kubín 13 000,– Sk

24. TK Deep Martico, o.z. Martin
M.Haľamovej 21, 036 01 Martin 30 000,– Sk

25. Obec Bziny
Ul.Brezovecká 96/8, 026 01 Dolný Kubín 10 000,– Sk

26. Klub kysuckého maratónu, Čadca
A.Bernoláka č.2609, 022 01 Čadca 40 000,– Sk

27. Mestské divadlo Žilina
Horný Val 3, 010 01 Žilina 15 000,– Sk

28. Obec Dubové
038 23 Dubové 30 000,– Sk

29. Zväz vojakov – Klub vojenských dôchodcov Žilina
Kasárne Jozefa Gabčíka, 010 01 Žilina 2 000,– Sk

30. Miestne kultúrne stredisko Terchová
013 06 Terchová 40 000,– Sk

31. Detský folklórny súbor Turiec, OZ
Posádkový klub, Šoltésovej č.3, 036 01 Martin 27 500,– Sk

32. Kultúrny prameň, OZ, Krásno nad Kysucou
Nám.Mieru 158, 023 02 Krásno nad Kysucou 24 000,– Sk

33. Juniorklub, CVČ, Martin
Vojanského nám. č.2, 036 01 Martin 20 000,– Sk

34. Obec Rudinka
023 31 Rudinka 118 10 000,– Sk

35. Spotrebiteľská informačná agentúra
Horný Val č.24, 010 1 Žilina
13 432,– Sk
36. ZŠ Stred, Zákopčie
023 11 Zákopčie č.957 40 000,– Sk

37. OV dobrovoľnej požiarnej ochrany
Kysucké Nové Mesto
Družstevná ulica 1052
024 01 Kysucké Nové Mesto10 000,– Sk

38. Rímsko - katolícka cirkev, Krivá
027 55 Krivá č.24 8 000,- Sk
39. Obec Vysoká nad Kysucou
Ústredie č.215, 023 55 Vysoká nad Kysucou 10 000,- Sk

40. MOTO BABY Klub Žilina
Černovská 1, 010 01 Žilina 30 000,- Sk

41. OZ Spolok priateľov Turzovky
Ul.R.Jašíka č.56, 023 54 Turzovka 20 000,- Sk

42. OZ Kumakokra, združenie rodičov, Žilina
Ľubľanská č.3, 010 08 Žilina 10 000,- Sk

Dotácie poskytnuté právnickým osobám, ktorých zakladateľom je ŽSK za obdobie od 1.4.2006 do 1.11.2006:

Rozvojová agentúra ŽSK 1 400 tis. Sk - dotácia
2 409 tis. Sk - pôžička
Región Žurnál 850 tis. Sk - dotácia


K bodu g) -

Iná forma podpory - v zmysle VZN 2/2003 o ocenení Žilinského samosprávneho kraja bolo udelené ocenenie Cena ŽSK Ing. Miroslavovi Chebenovi, ktorého súčasťou je aj finančná čiastka 10 tis. Sk.

Bod 2

Slovenská sporiteľňa, a.s. Suché Mýto 4, 816 07 Bratislava poskytla Žilinskému samosprávnemu kraju peňažný dar vo výške 50 tis. Sk na školskú súťaž Kalokagatia.