21-05

K bodu 1 -

Aktuálny stav v sieti stredných škôl a školských zariadení v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja k 01.09.2005:

  • Zrušenie škôl a školských zariadení:

k 30.06. 2005 SOU – textilné a odevné, U text. A. Hlinku 1336, 022 01 Čadca
k 30.06. 2005 SOU – chemické, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina

  • Zaradenie nových škôl a školských zariadení:

od 01.09. 2005 Stredná umelecká škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná

  • Školy, ktoré vznikli zlúčením existujúcich škôl a školských zriadení v pôsobnosti ŽSK:

od 01.07. 2005 Združená stredná škola, Bystrická cesta 2, 034 01 Ružomberok

K bodu 2 –

Stav pri príprave školského roku 2006/2007 na stredných školách v okruhu pôsobnosti ŽSK

Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.08.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky