20-08

 • Poliklinika Turčianske Teplice:
  Výberové konanie bolo zverejnené dňa 21. marca 2007 na webovej stránke Úradu ŽSK www.regionzilina.sk: http://www.regionzilina.sk/showdoc.do?docid=5304, na základe ktorého bola dňa 01.06.2007 do funkcie riaditeľky NsP menovaná Ing. Mária Bugošová,
 • NsP v Liptovskom Mikuláši
  Výberové konanie bolo zverejnené v 45. týždni/2006 v regionálnom týždenníku MY Petit press, na základe ktorého bola dňa 01.02.2007 do funkcie riaditeľky NsP menovaná Ing. Marta Španková,

  Úrad Žilinského samosprávneho kraja nevedie evidenciu zverejnenia výberových konaní dole spomenutých polikliník a preto Vám zasielame iba termín menovania riaditeľov polikliník do funkcií:
 • MUDr. Vojtech Koleják - NsP Trstená - menovanie od 15. 07. 2003
 • MUDr. Jozef Kanaba - NsP Čadca - menovanie od 15. 07. 2003
 • MUDr. Miloslav Ostrihoň - NsP v Dolnom Kubíne - menovanie od 15. 07. 2003
 • Ing. Vladimír Pavelka - Poliklinika v Námestove - menovanie od 15.07. 2003. V súčasnosti je poverená vedením polikliniky Ing. Mária Šišková (01.10. 2006), ktorá zastupuje Ing. Pavelku z dôvodu jeho uvoľnenia na výkon verejnej funkcie vedúceho služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva SR.

Spodná navigácia

Aktualizácia: 11.04.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky