20-05

Nemocnice s poliklinikou v mestách Čadca, DolnýKubín, LiptovskýMikuláš, Trstená, polikliniky v mestách Bytča, KysuckéNovéMesto, Turzovka, LiptovskýHrádok, Martin, Turčianske Teplice a Územná poliklinika v Námestove boli od 1.1.2003 delimitované do pôsobnosti VÚC Žilina ako príspevkové organizácie.

 1. Nemocnica s poliklinikou Čadca

Rozpočet na rok 2003                               2 780 000 Sk
Rozpočet na rok 2004                               4 050 000 Sk
Kapitálové výdavky za rok 2003               2 780 000 Sk
Kapitálové výdavky za rok 2004               4 050 000 Sk
Kapitálové výdavky k 30.6. 2005              2 627 000 Sk
Hospodársky výsledok za rok 2002       20 582 000 Sk
Hospodársky výsledok za rok 2003     127 994 000 Sk
Hospodársky výsledok za rok 2004       66 788 000 Sk
Počet zamestnancov za rok 2002                    1126,15
Počet zamestnancov za rok 2003                      931,51
Počet zamestnancov za rok 2004                      857,25
Počet lôžok za rok 2002                                     558
Počet lôžok za rok 2003                                     456
Počet lôžok za rok 2004                                     456
Priemerný plat 2003
lekári                                                              19 005 Sk
sestry                                                              9 982 Sk
THP                                                                  8 487 Sk
Priemerný plat 2004
lekári                                                               19 237 Sk
sestry                                                             10 406 Sk
THP                                                                   8 852 Sk

 1. Nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín

Rozpočet na rok 2003                                  3 300 000 Sk
Rozpočet na rok 2004                                  1 000 000 Sk
Kapitálové výdavky za rok 2003                  3 300 000 Sk
Kapitálové výdavky za rok 2004                  1 000 000 Sk
Kapitálové výdavky k 30.6. 2005                 1 870 000 Sk
Hospodársky výsledok za rok 2002          51 376 000 Sk
Hospodársky výsledok za rok 2003          52 318 000 Sk
Hospodársky výsledok za rok 2004          40 368 000 Sk
Počet zamestnancov za rok 2002                         666,95
Počet zamestnancov za rok 2003                         592,70
Počet zamestnancov za rok 2004                         578,64
Počet lôžok za rok 2002                                        341
Počet lôžok za rok 2003                                        341
Počet lôžok za rok 2004                                        326
Priemerný plat 2003
lekári                                                                18 447 Sk
sestry                                                               10 211Sk
THP                                                                    9 841 Sk
Priemerný plat 2004 lekári                                19 300 Sk
sestry                                                              11 097 Sk
THP                                                                  10 865 Sk

 1. Nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš


Rozpočet na rok 2003                                      68 902 000 Sk
Rozpočet na rok 2004                                      65 681 000 Sk
Kapitálové výdavky za rok 2003                      68 902 000 Sk
Kapitálové výdavky za rok 2004                      65 681 000 Sk
Kapitálové výdavky k 30.6. 2005                       5 980 000 Sk
Hospodársky výsledok za rok 2002                 17 823 000 Sk
Hospodársky výsledok za rok 2003               122 751 000 Sk
Hospodársky výsledok za rok 2004               135 646 000 Sk
Počet zamestnancov za rok 2002                               776,25
Počet zamestnancov za rok 2003                               749,06
Počet zamestnancov za rok 2004                               651,89
Počet lôžok za rok 2002                                              434
Počet lôžok za rok 2003                                              406
Počet lôžok za rok 2004                                              322
Priemerný plat 2003
lekári                                                                         17 912 Sk
sestry                                                                       11 122 Sk
THP                                                                           10 155 Sk
Priemerný plat 2004
lekári                                                                         20 152 Sk
sestry                                                                       11 312 Sk
THP                                                                           11 435 Sk

 1. Nemocnica s poliklinikou Trstená


Rozpočet na rok 2003                                           5 300 000 Sk
Rozpočet na rok 2004                                           3 000 000 Sk
Kapitálové výdavky za rok 2003                           5 300 000 Sk
Kapitálové výdavky za rok 2004                           3 000 000 Sk
Kapitálové výdavky 30.6. 2005                           19 718 000 Sk.
Hospodársky výsledok za rok 2002                    35 012 000 Sk
Hospodársky výsledok za rok 2003                    61 660 000 Sk
Hospodársky výsledok za rok 2004                    32 023 000 Sk
Počet zamestnancov za rok 2002                                   499,70
Počet zamestnancov za rok 2003                                   485,18
Počet zamestnancov za rok 2004                                   475,88
Počet lôžok za rok 2002                                                  332
Počet lôžok za rok 2003                                                  332
Počet lôžok za rok 2004                                                  303
Priemerný plat 2003
lekári                                                                            16 639 Sk
sestry                                                                          10 183 Sk
THP                                                                                9 068 Sk
Priemerný plat 2003
lekári                                                                            17 982 Sk
sestry                                                                          10 307 Sk
THP                                                                              10 524 Sk

 1. Poliklinika Bytča


Rozpočet na rok 2003                                                300 000 Sk
Kapitálové výdavky za rok 2003                                300 000 Sk
Kapitálové výdavky k 30.6. 2005                               150 000 Sk
Hospodársky výsledok za rok 2002                        2 041 000 Sk
Hospodársky výsledok za rok 2003                        2 062 000 Sk
Hospodársky výsledok za rok 2004                        1 827 000 Sk

 1. Poliklinika Kysucké Nové Mesto


Rozpočet na rok 2003                                                 300 000 Sk
Rozpočet na rok 2004                                                 229 000 Sk
Kapitálové výdavky za rok 2003                                 300 000 Sk
Kapitálové výdavky za rok 2004                                 229 000 Sk
Hospodársky výsledok za rok 2002                         4 442 000 Sk
Hospodársky výsledok za rok 2003                         3 104 000 Sk
Hospodársky výsledok za rok 2004                         1 264 000 Sk

 1. Poliklinika Turzovka


Rozpočet na rok 2003                                                    300 000 Sk
Kapitálové výdavky za rok 2003                                    300 000 Sk
Hospodársky výsledok za rok 2002                            1 032 000 Sk
Hospodársky výsledok za rok 2003                            1 148 000 Sk
Hospodársky výsledok za rok 2004                            1 253 000 Sk

 1. Poliklinika Liptovský Hrádok


Rozpočet na rok 2003                                                     300 000 Sk
Kapitálové výdavky za rok 2003                                     300 000 Sk
Hospodársky výsledok za rok 2002                             1 714 000 Sk
Hospodársky výsledok za rok 2003                             2 259 000 Sk
Hospodársky výsledok za rok 2004                                687 000 Sk

 1. Poliklinika Martin


Rozpočet na rok 2003                                                       300 000 Sk
Kapitálové výdavky za rok 2003                                       300 000 Sk
Hospodársky výsledok za rok 2002                               3 174 000 Sk
Hospodársky výsledok za rok 2003                               6 906 000 Sk
Hospodársky výsledok za rok 2004                             10 830 000 Sk

 1. Územná poliklinika Námestovo


Rozpočet na rok 2003                                                       300 000 Sk
Rozpočet na rok 2004                                                  10 164 000 Sk
Kapitálové výdavky za rok 2003                                       300 000 Sk
Kapitálové výdavky za rok 2004                                   10 164 000 Sk
Kapitálové výdavky k 30.6. 2005                                    1 104 000 Sk
Hospodársky výsledok za rok 2002                             14 487 000 Sk
Hospodársky výsledok za rok 2003                               8 881 000 Sk
Hospodársky výsledok za rok 2004                               7 448 000 Sk

 1. Poliklinika Turčianske Teplice


Rozpočet na rok 2003                                                       300 000 Sk
Kapitálové výdavky za rok 2003                                       300 000 Sk
Hospodársky výsledok za rok 2002                               3 135 000 Sk
Hospodársky výsledok za rok 2003                               1 300 000 Sk
Hospodársky výsledok za rok 2004                                  436 000 Sk

Odbor zdravotníctva Úradu Žilinského samosprávneho kraja v poliklinikách v mestách Bytča, KysuckéNovéMesto, Turzovka, LiptovskýHrádok, Martin, Turčianske Teplice a v Územnej poliklinike v Námestove neeviduje počet zamestnancov a priemerné mzdy lekárov, sestier a THP pracovníkov.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.08.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky